Faalangst - Mindtuning

Heb je last van Bloosangst?

Bloosangst is een fobie of angst om te blozen of voor de kleur rood. Officiele benamingen voor bloosangst zijn Ereuthofobie, Erythrofobie en Erytofobie

Er zijn best veel mensen die blozen, maar die geen last van bloosangst hebben. Voor de meeste mensen is blozen een normaal iets.

Als de bloosangst de boventoon voert dan wordt het een probleem. Jij bent niet meer in controle maar je laat je leiden door de angst om te moeten blozen.

Mensen met bloosangst, blozen heel overdreven vaak, vaak over alles wordt er gebloost. Als men zich uiteindelijk bewust wordt van het feit dat men redelijk vaak bloost kan dat resulteren in een bloos angst of bloosfobie. Men raakt zo gefocust op het controleren van hun blozen dat ze elke situatie uit de weg gaan waarin het blozen tot uiting kan komen.

Waarschijnlijk heeft zo'n 10% van iedereen tussen de 14 en 60 jaar weleens last van blozen. bloosangst is de angst om rood te worden bij aandacht van anderen.

Ook al is bloosangst niet een van de meest voor de hand liggende fobieen, veel mensen hebben er meer last van als ze misschien in eerste instantie zelf in de gaten hebben.

Het is niet zo zeer dat mensen met bloosangst bang zijn om te blozen maar ze zijn bang op hoe het blozen overkomt op anderen en wat anderen van hun denken. Dit is een cirkeltje dat telkens terugkomt doordat men door deze gedachten juist gaat blozen. Des te groter de angst om te blozen des te voor de hand liggend dat deze persoon snel zal gaan blozen.

Men zegt dat ongeveer vanaf het vijfde jaar een kind zichzelf sociaal kan meten en daardoor bewust is van zichzelf als sociaal object en zich bewust is dat anderen hem kunnen zien in wat voor omstandigheden maar ook.

Naarmate mensen ouder worden neemt het blozen af. Mensen die veel blozen hebben vaak ook last van hartkloppingen, overmatig zweten, toename in lichaamstemperatuur.

Blozen is een normaal iets en “normale” mensen blozen wanneer ze in een situatie zitten waar men zich voor schaamt of als men herinnert wordt aan een schaamteloze situatie.

Het fenomeen blozen wordt meestal milder met de jaren, omdat vaak het zelfvertrouwen met de jaren groter wordt, en omdat de neiging tot blozen met je jaren afneemt.

Extreme bloosangst kan er toe leiden dat iemand er problemen bovenop stapeld doordat men niet meer in het openbaar durft te verschijnen en men er ook nog een sociale fobie aan vastplakt.

Je ziet vaak dan mensen met bloosangst in een depressie raken. Blozen dat psychologisch moet worden aangepakt kan verholpen worden door de gedachten en gevoelens los te koppelen van de situaties die heel snel het blozen veroorzaken.

Lees hier meer over oplossingen voor bloosangst. Bloosangst heeft een link met gebrek aan assertiviteit Lees hier meer over assertiviteit